Historik

Iris hantverk har starka band till och delar sin historia med Synskadades Riksförbund. Under 1800-talet började Sverige förändras från att ha varit ett jordbrukarland till att bli ett industrisamhälle. Folk flyttade in till städerna och vår arbetarrörelse växte fram.

I november 1870 tog doktor Axel Beskov initiativet till grundandet av ett arbetshem för blinda i Stockholm. Till en början var det nio personer. De flesta bodde på hemmet. Avlöningen var 75 procent av produkternas försäljningsvärde. En del av detta skulle betala hyran. Arbetet började 6 på morgonen och slutade 9 på kvällen.

År 1889 grundade en grupp synskadade hantverkare en politisk oberoende organisation, De Blindas Förening. Vars syfte var att tillgodose och uppmuntra, den annars till stor del isolerade grupp synskadade, till att aktivt kunna delta i samhället i olika sociala sammanhang så som musiktillställningar och föreläsningar men främst till lika rätt till anställning och arbete.

En stor del av DBFs arbete kom att kretsa kring utvecklandet av stöd till hantverkarna och deras möjlighet att leva av sitt arbete. 1902 beslutade DBF att material för borstbinderi och korgmakning skulle köpas in gemensamt för att pressa priser och säljas till synskadade hantverkare till inköpspris. 1906 köptes en fastighet på Majorsgatan 12 här samlades en rad verksamheter: kontor och bibliotek, borstbinderi, lager, råmaterialförsäljning samt butik. Så lades grunden för Iris hantverks verksamhet.

 

scroll